Phần này tôi sẽ hướng dẫn cấu hình và add Camera vào phần mềm.

Bước 1 : ta click vào biểu tượng huong dan h264 -111  trên màn hình Desktop sau khi đã hoàn tất cài đặt phần mềm sẽ hiện ra giao diện như hình dưới : hình ảnh tất cả Camera IP bạn add vào sẽ xuất hiện.

huong dan h264 -112

 

Bước 2 : Khai báo Camera vào phần mềm tại “Channel”
Như hình trên có 4 Camera hiển thị có nghĩa là bạn có 4 Camera đã được add
Ví dụ : Ta có 4 Camera IP của hãng Nichietsu cần khai báo vào phần mềm
  – Camera IP  Nichietsu thứ nhất có địa chỉ IP là : 192.168.1.55:11055; và có User name là : admin; password bỏ trống.
  - Camera IP  Nichietsu thứ nhất có địa chỉ IP là : 192.168.1.166:11066; và có User name là : admin; password bỏ trống.
  - Camera IP  Nichietsu thứ nhất có địa chỉ IP là : 192.168.1.177:11077; và có User name là : admin; password bỏ trống.
  - Camera IP  Nichietsu thứ nhất có địa chỉ IP là : 192.168.1.188:11088; và có User name là : admin; password bỏ trống.
Ta khai báo như sau:
  – Click chọn Channel sẽ hiện ra giao diện như hình dưới:

huong dan h264 -113

 

Ở giao diện ta thấy các kênh CH01, CH02, CH03, CH04 chưa có dữ liệu, khi đó ta sẽ add địa chỉ  của Camera quan sát ở phần “Net”và bắt đầu khai báo:

huong dan h264

 

Sau khi chọn “Net” bạn khai báo như hình dưới đây : 

huong dan h264 -114

 

  -Net Address : điền địa chỉ IP của Camera IP trong mạng của bạn vào (ví dụ như hình là : 192.168.1.55)
  -User Name : khai báo tên đăng nhập của Camera.
  -Password : khai báo mật khẩu đăng nhập của Camera.
  -Ip Camera : check chọn vào ô như hình và giao diện “Model” sẽ cho ta cấu hình
  – Model : chọn hãng cung cấp Camera
 Tương tự như trên ta sẽ nhập tất cả các Camera giám sát mình hiện có vào phần mềm H264. và sau khi chọn “Save and Exit” ta được hình ảnh như  dưới.

huong dan h264 -115

 

Vậy là ta đã hoàn thành add Camera để hiển thị trên phần mềm H264. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tin tưởng chúng tôi. Mong rằng bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Camera chuyên dụng H264 sẽ giúp cho các bạn có thêm hiểu biết về lĩnh vực Camera IP để có thể dễ dàng sử dụng khi lắp đặt camera an ninh.